Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Stichting "Geloof in Beweging" is opgericht om samen met u in beweging te komen, en u een helpende hand te bieden om tot herstel te komen op ieder gebied van uw leven!

De activiteiten zijn vormend en opbouwend, vanuit geloof of vanuit beweging. Deze activiteiten hebben altijd als doel jezelf te leren kennen en Jezus Christus te ontmoeten.

In het seizoen 2016/2017 houden we de derde serie lezingen, waarmee de Bijbelse basis leggen om vanuit Gods overvloedige genade te gaan leven. Zie dit artikel. 

Het algemene doel van de stichting Geloof in Beweging is:

* herstel brengen in je persoonlijk leven, naar geest, ziel en lichaam

* ontwikkeling van je identiteit als kind van God

* herstel van relaties in het gezin.  

 

"Wij willen het onze kinderen niet onthouden,

wij zullen aan het komende geslacht vertellen

van de roemrijke, krachtige daden van de HEER,

van de wonderen die Hij heeft gedaan."

Psalm 78 vers 4

 

Wij zien uit naar Gods plannen voor de komende tijd!